กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Unit

นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพนิดา โคติเวช

พนักงานทรัพยากบุคคล

นางสาวอุษณี พรมรุ่งโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุรัชนี เรืองอุบล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

Please reload

แจ้งเบาะแสการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระบุรี

โทร 036-220439 หรือสายด่วน 1567  E-mail : anticor.srb@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now